De Vomar mag er komen van D66, VVD en CDA

De fractie van GroenLinks is bijzonder ontevreden over het debat in de gemeenteraad van 30 november, waarin het besluit werd genomen om een grote Vomar aan de Binnenweg met een ondergrondse parkeergarage toe te staan. Niemand was tot andere inzichten te bewegen. Met alleen steun van de collegepartijen D66, VVD en CDA werd het besluit met 12 tegen 9 aangenomen.

De fractievoorzitter Marieke Waterlander van het CDA twijfelde, maar stemde toch voor met stemverklaring, door een vage toezegging van het college dat na een jaar nog een keer gekeken zal worden naar de verkeersveiligheid.

Allereerst werd het begin van de vergadering verstoord door een aantal protest Zwarte Pieten, die pepernoten aan het uitdelen waren. Pas toen de fracties van GroenLinks en PvdA hen duidelijk hadden gemaakt dat de Pieten de orde van de vergadering verstoorden en de Pieten doorkregen dat de burgemeester weg was gegaan voor overleg met de politie, kozen ze het hazenpad.

Vervolgens werd drie kwartier gedebatteerd over de petitie, die op initiatief van een bewoner, Klaas Kremer, al om 19:00 uur in alle stilte aangeboden moest worden aan de burgemeester in plaats van een kwartier voor de raadsvergadering om kwart voor 8. De pers kwam daardoor te laat. Vooral de fracties van D66 en VVD hadden aangedrongen op een vroeger tijdstip. Het kwam hen blijkbaar niet goed uit dat er te veel aandacht zou komen voor de bijna 1.300 handtekeningen van bewoners die tegen de komst van een grote Vomar aan de Binnenweg zijn. Triest dat deze partijen geheel geen waarde hechten aan deze petitie, net zoals ze ook de resultaten van de enquête onder winkeliers negeren, die GroenLinks samen met HBB en PvdA hebben gehouden, waaruit blijkt dat op zijn minst een ruime meerderheid van de winkeliers die Vomar niet zit zitten. Zij hebben ook geen boodschap aan de enquête die GroenLinks eerder, in maart 2016,  heeft gehouden samen met de PvdA onder het winkelend publiek. Daaruit bleek dat het winkelend publiek weliswaar tevreden is over het winkelaanbod, maar niet zit te wachten op een extra supermarkt. Men is vooral ontevreden is over de (verkeers)veiligheid, en die wordt er niet beter op met een ondergrondse parkeergarage en nog meer autoverkeer.

Het debat werd een herhaling van zetten. GroenLinks zette de toon door eerst nog enkele technische vragen te stellen, waarvan de laatste de pers haalde: “En mogen de mensen nog in de tuin zitten?” Het leidde meteen tot een schorsing van een half uur. Daarna wilde de wethouder slechts op hoofdlijn de vragen beantwoorden. Hij vond de vragen van GroenLinks  niet van belang voor de besluitvorming. Deze arrogante houding van het college en van de collegepartijen in de raad heeft ons alleen maar gesterkt in onze mening, dat die Vomar en parkeergarage er niet moeten komen.  GroenLinks heeft vanwege de vele onduidelijkheden in dit dossier als uiterste poging een ordevoorstel ingediend om nog geen onomkeerbare besluiten te nemen. Dan kan de kiezer ten minste oordelen, vóórdat er een definitief besluit genomen wordt door de gemeenteraad. Er zijn namelijk nog steeds te veel onduidelijkheden om een goed onderbouwd besluit te kunnen nemen, met een juiste afweging van de individuele belangen van de Vomar, van de omwonenden, van de winkeliers, en van het winkelend publiek. Dat ordevoorstel haalde wel de pers, maar geen meerderheid in de raad. D66, VVD en CDA bleven een blok, waarin geen ruimte was voor andere argumenten, en ook niet voor de kiezers. Het is aan de kiezers om in maart dit slechte besluit tijdens de gemeenteraadsverkiezingen toch mee te wegen.

Wil je weten waarom GroenLinks tegen de Vomar is en waar GroenLinks Heemstede wel vóór is?

Klik hieronder voor de volledige tekst van de inbreng van GroenLinks  en het ordevoorstel.