Een beter plan voor de Vomar

27 september 2018 heeft de gemeenteraad (alleen het CDA stemde tegen) besloten om akkoord te gaan met een verbeterd plan voor een nieuwe Vomar met ondergrondse parkeergarage. Voor GroenLinks ligt er nu een beter plan. Benieuwd naar onze afwegingen? Onder Meer lezen staat het betoog van fractievoorzitter Eric de Zeeuw in de raad van 27 september 2018.

Eind juni hebben de huidige collegepartijen HBB, GroenLinks en de PvdA, het initiatief genomen om te komen tot een zogenoemd voorbereidingsbesluit. Dit besluit maakt het mogelijk voor een periode van maximaal een jaar alle bouwplannen, waarvoor een omgevingsvergunning aangevraagd wordt, aan te houden. Het bevriest zogezegd de huidige situatie. Het voorbereidingsbesluit dat 3 juli 2018 in werking is getreden, gaf het college de ruimte om met Hoorne Vastgoed te onderhandelen over een geheel ander dan wel beter plan.

Het voorbereidingsbesluit heeft niet voor schade gezorgd, omdat ten eerste er nog geen omgevingsvergunning was aangevraagd en ten tweede het bestemmingsplan nog niet onherroepelijk is. Bewoners en de Deka Supermarkt hebben beroep aangetekend tegen het bestemmingsplan bij de Raad van State. Hoorne Vastgoed, met in hun kielzog de fracties van VVD, CDA en D66, hebben getracht de inwoners anders te doen geloven door berichten in de pers en in de social media met schadeclaims van eerst 7 miljoen Euro en later zelfs van 17 miljoen Euro. Allemaal onnodige onrust!

Het college heeft de afgelopen maanden niet stilgezeten. De mogelijkheden zijn verkend voor een ander of beter plan. Maar Hoorne Vastgoed hield vast aan een grote Vomar met ondergrondse parkeergarage. Er is stevig onderhandeld met Hoorne Vastgoed. En dat heeft geleid tot enkele belangrijke wijzigingen, o.a.: een grotere afstand tot omliggende woningen, een veiliger uitrit van de parkeergarage naar de Binnenweg, meer ruimte voor fietsparkeren en meer ruimte voor het winkelend publiek, en gevels die beter aansluiten bij de bestaande gevels aan de Binnenweg.

Het voorbereidingsplan heeft niet voor schade gezorgd, maar het terugdraaien van het bestemmingsplan kan dat wel. Deze uitkomst was het maximaal haalbare zonder in een positie te komen van schadeclaims en (wellicht jarenlange) rechtszaken met alle risico’s van dien. Dat heeft mede een rol gespeeld bij onze afweging. GroenLinks is blij dat het plan nu beter is. Daardoor kan de Binnenweg een gezellige winkelstraat blijven.

Is GroenLinks nu ineens vóór de Vomar?

Nee, GroenLinks is nog altijd tegen de komst van de nieuwe Vomar met parkeergarage. De gemeenteraad heeft in november 2017 een bestemmingsplan vastgesteld dat de komst van de Vomar mogelijk maakt. Dit besluit is genomen met alleen de steun van de toenmalige coalitiepartijen VVD, D66 en CDA. Het besluit is dus helaas niet zomaar terug te draaien. De argumenten die GroenLinks toen tegen de komst van de  Vomar heeft ingebracht, staan nog steeds. Alleen tellen ze niet meer mee, omdat er al een besluit van de raad ligt die de Vomar mogelijk maakt. 

GroenLinks heeft tijdens de verkiezingscampagne consequent gecommuniceerd over de Vomar. Wij hebben ons verzet tegen de komst van een nieuwe grotere Vomar tussen de Eikenlaan en Binnenweg, maar tegelijkertijd zagen we in dat het lastig zou worden een in november 2017 democratisch genomen besluit terug te draaien.

GroenLinks noemde in de raad van november 2017 vier hoofdpunten waarom een grote Vomar aan de Binnenweg een slecht plan zou zijn :

  1. De leefbaarheid van het centrum: omwonenden krijgen te maken met meer overlast door geluid, trillingen en stank. Dit aspect zal terugkomen als Hoorne Vastgoed een omgevingsvergunning aanvraagt;
  2. De verkeersveiligheid en de berekende verkeersstromen: Extra autoverkeer en de in- en uitritten van de parkeergarage leiden tot meer overlast en meer onveiligheid. GroenLinks ziet onvolkomenheden in de berekende verkeersstromen, en vindt dat aspect onvoldoende uitgewerkt. Ook dit aspect zal terug moeten komen in de omgevingsvergunning;
  3. Er ontstaat overcapaciteit: er is geen ruimte voor nog een grote supermarkt. Dit gaat straks ten koste van andere supermarkten en de speciaalzaken. De Raad van State zal ook daarover binnenkort nog een uitspraak doen;
  4. De gehanteerde ruimere milieu- en geluidsnormen voor stedelijk gebied i.p.v. voor een rustige woonwijk  volgens het oude bestemmingsplan. Ook daarover zal de Raad van State binnenkort nog een uitspraak over doen.

Er gloort nog een beetje hoop. De Raad van State kan het bestemmingsplan van november 2017 nog vernietigen. Er loopt nog een beroepszaak, aangespannen door omwonenden, verenigd in de BBO en door Deka Supermarkten B.V. We weten nog niet wanneer die uitspraak komt.