Nieuws gefilterd op Fractie

Moties Begrotingsraad november

In totaal zijn 14 moties aangenomen tijdens de begrotingsraad, waarvan 4 op initiatief van GroenLinks. Er werd goed samengewerkt in de raad om een meerderheid voor de moties te halen. De meeste moties werden met grote meerderheid aangenomen. Alleen zijn, zoals eerder vermeld op onze website, de moties en amendementen van VVD, D66 en CDA over de wijze van begroten van voorzieningen voor nieuw beleid en voor initiatieven van bewoners of vanuit de raad zijn allen met 11 tegen 10 verworpen.

Zie onderaan een link naar onze 4 moties.

Lees verder

Gemengde gevoelens over Begrotingsraad november 2018

De fractie van GroenLinks kijkt met gemengde gevoelens terug naar het resultaat van de begrotingsraad met de algemene beschouwingen en met besluiten over de begroting voor 2018. Aan de ene kant zijn wij trots, omdat dit de eerste begroting is die we als collegepartij met onze verantwoordelijke wethouder financiën Nicole Mulder hebben ingediend. Aan de andere kant zijn we teleurgesteld, omdat de hele oppositie VVD, D66 en CDA tegen de begroting hebben gestemd.

In de algemene beschouwingen kondigde de fractievoorzitter Eric de Zeeuw allereerst aan dat vanuit GroenLinks een plan vol verbeter-ideeën gaat komen voor een Winkelvisie+ en een Binnenweg/Raadhuisstraat2.0. Daarover later meer; er wordt nog hard aan gewerkt door een aantal actieve GroenLinks leden.

Lees verder

Een beter plan voor de Vomar

27 september 2018 heeft de gemeenteraad (alleen het CDA stemde tegen) besloten om akkoord te gaan met een verbeterd plan voor een nieuwe Vomar met ondergrondse parkeergarage. Voor GroenLinks ligt er nu een beter plan. Benieuwd naar onze afwegingen? Onder Meer lezen staat het betoog van fractievoorzitter Eric de Zeeuw in de raad van 27 september 2018.

Lees verder

Oproep: maak bezwaar tegen Duinpolderweg!

GroenLinks Heemstede roept bewoners van Heemstede op om bezwaar te maken tegen de plannen van de Duinpolderweg. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland hebben de ‘Midden’ variant als voorkeurstracé gekozen voor de Duinpolderweg.  Heemstede zal door deze keuze meer doorgaand verkeer te verwerken krijgen, met name over de Herenweg. Uit de verkeersstudie, een onderdeel van de MER (Milieueffectrapportage) ter onderbouwing van de tracé keuze, blijkt dat het verkeer op de Herenweg in Bennebroek toeneemt. Op miraculeuze wijze stopt deze verkeerstoename precies bij de gemeentegrens van Heemstede. Het  lijkt er op dat Heemstede in zijn geheel niet is meegenomen in het verkeersonderzoek.  

Lees verder

Collegeakkoord GroenLinks, HBB en PvdA

Op 25 mei, hebben de fracties van GroenLinks, HBB en PvdA hun collegeakkoord afgerond.

Bestuurlijke vernieuwing, duurzaam en sociaal zijn de peilers van het akkoord:
- De komende jaren gaan we met de gemeenteraad onderzoeken op welke wijze we bestuurlijke vernieuwing vorm kunnen geven.
- We willen Heemstede mooier, schoner en duurzaam doorgeven aan onze volgende generaties, en de energietransitie versnellen, zodat Heemstede in 2040 klimaatneutraal zal zijn.
- We willen dat iedereen meedoet en zetten ons in voor een inclusieve samenleving, waar we steun bieden aan hen die het nodig hebben.

Lees verder

Stand van zaken college onderhandelingen GroenLinks met HBB en PvdA

Het is al weer twee maanden na de verkiezingen, en nog steeds is er geen nieuw college. Vanaf 23 april zijn de drie partijen HBB, GroenLinks en PvdA met elkaar gaan formeren en gaan onderhandelen over een collegeakkoord. Hieronder de stand van zaken over de formatie sinds 23 april.

Op 24 april heeft GroenLinks Heemstede haar kandidaat-wethouder bekend gemaakt, Nicole Mulder (zie eerder bericht op de website). Daarna zijn de drie facties gaan onderhandelen over een collegeakkoord. Deze zijn nu, 17 mei 2018, in een afrondende fase. Wij hebben er vertrouwen in dat deze week de onderhandelingen afgerond gaan worden met positief resultaat. Het streven is om op 31 mei het nieuwe college te installeren.

Lees verder