Motie Werpt ons duurzaamheidsbeleid vruchten af?

GroenLinks Heemstede heeft tijdens de raadsvergadering van 28 september 2017 de motie “Werpt ons duurzaamheidsbeleid vruchten af?” unaniem door de raad geloodst. Aanleiding is het vaststellen van het eerste uitvoeringsprogramma (2017-2018) van de duurzaamheidsnota 2016-2020.  GroenLinks vindt een motie nodig, omdat er weliswaar veel acties worden voorbereid om Heemstede duurzamer te maken, maar dat we niet weten in welke mate die acties bijdragen aan het halen van de doelen uit de duurzaamheidsnota: een volledig duurzame, klimaatneutrale  gemeentelijke organisatie in 2030, en heel Heemstede klimaatneutraal in 2050 met een circulaire economie. 

De adviesgroep duurzaamheid, een groep van betrokken inwoners, die het bestuur en de gemeenteraad adviseert, gaf als reactie: "Het document biedt de Raad geen houvast om geïnformeerde beslissingen te nemen, nu en in de toekomst." Onze wethouder duurzaamheid Sebastiaan Nieuwland van D66 formuleerde het als volgt: “We zijn er nog lang niet”. Daarom dus een motie.

GroenLinks wil het volgende met deze motie bereiken, natuurlijk zonder de monitoring te ingewikkeld en bureaucratisch te maken:

  1. De gemeente moet jaarlijks rapporteren of er voldoende voortgang is om de doelen van de duurzaamheidsnota te halen: een klimaatneutraal Heemstede in 2050 met een circulaire economie. Dan kan de raad het beleid bijsturen, als dat nodig is.
  2. GroenLinks wil ook een jaarlijks verslag van het effect van de acties die de gemeente zelf onderneemt om uiterlijk in 2030 klimaatneutraal te worden.
  3. Een betere beschrijving van de projecten met wat zij bijdragen aan de doelen.

 

 

Hieronder de toelichting op de motie van fractievoorzitter Eric de Zeeuw uitgesproken tijdens de raad van 28 september:

“”De motie klimaatverklaring, die deze raad unaniem heeft aangenomen in december 2015, heeft de gemeente opgedragen om de klimaatverklaring en het klimaatakkoord te vertalen naar concrete doelstellingen en concrete acties in de duurzaamheidsnota 2016-2020. De wethouder zegt zelf: “We zijn er nog lang niet”.

Maar Kunnen we dat wel monitoren? En kunnen we zien wat alle uitstekende acties die de gemeente onderneemt in het duurzaamheidsprogramma, bijdragen aan de duurzaamheid? GroenLinks vindt van niet. Wij zijn het eens met de adviesgroep duurzaamheid die concludeert, ik citeer: "het document biedt de Raad geen houvast om geïnformeerde beslissingen te nemen, nu en in de toekomst."

De uitvoering van het duurzaamheidsbeleid wordt grotendeels overgelaten aan de bewoners en ondernemers in Heemstede. Op zich als uitgangspunt prima, want zij moeten het doen. Maar we moeten wel als gemeente goed kunnen monitoren of we zo de doelstellingen van de nota duurzaamheid gaan halen. En er komt, hopelijk niet hoor, een moment dat we moeten constateren dat we er met  alleen stimuleren en faciliteren de doelen niet gaan halen.  Gisteren, tijdens de groen liberaal bijeenkomst georganiseerd door de VVD Heemstede, sprak ik Dick Roelofsen  van Maison Maison en Heemsteedsduurzamer. Hij gaf aan dat ze veel meer werk nu doen in Zuid-Holland, in gemeenten die subsidie geven voor de verduurzaming van woningen. Hij zou liever meer woningen in Heemstede isoleren.

Dus moeten we ook kunnen sturen, en het beleid aanpassen: bijvoorbeeld door fiscale maatregelen, of door te subsidiëren. Daarvoor zijn de data van Energie in beeld, het jaarverslag van het duurzaamheidsloket en van Heemsteeds duurzamer (als die er al komen) onvoldoende.  Daarom heeft GroenLinks een motie voorbereid in samenwerking met andere partijen, met bijdragen en/of steun inmiddels van PvdA, D66, VVD en HBB ( later haakte ook het CDA nog aan). Een motie die oproept om op efficiënte wijze de impact van de voorgestelde maatregelen van de uitvoeringsprogramma's van de nota duurzaamheid te kunnen bepalen. Hier komt de tekst van de motie:””