Oproep voor een kandidaat wethouder

Als voorbereiding op een eventuele collegedeelname in Heemstede is de afdeling op zoek naar geschikte kandidaten die we na de verkiezingen voor een functie van wethouder naar voren kunnen schuiven. Voor de functie hebben we een procedure en een profiel opgesteld. Verder is het integriteitsformulier van GL van toepassing.

Klik op Lees Verder voor de links om deze 3  documenten te downloaden.

Vanwege de binding met de gemeente en haar inwoners gaat onze voorkeur uit naar mensen die in Heemstede zelf wonen. (Mensen uit buurgemeenten kunnen een kans wagen en hoeven wat ons betreft niet te verhuizen. Echter de raad van de betreffende gemeente kan andere eisen aan het woonplaatscriterium stellen.)

Sollicitaties zullen vertrouwelijk worden behandeld. Er is  een selectiecommissie van drie personen, die de tweede helft van februari gesprekken gaat voeren met de kandidaten. Zij zullen een voordracht maken voor de fracties. De uiteindelijke selectie zal na de verkiezingen plaatsvinden door de op 21 maart gekozen raadsleden. In die fase zijn er mogelijk nog gesprekken tussen de kandidaten en de gekozen fractieleden. Na de keuze van de kandidaat kan  ook een integriteitstoets onderdeel uitmaken van de benoeming van wethouders. Deze toets zal door een extern bureau worden uitgevoerd.

Dus denk jij dat je geschikt bent om onze nieuwe wethouder in Heemstede te zijn? Meld je t/m 25 februari 2018 aan bij de selectiecommissie.

Sollicitaties die bestaan uit een motivatiebrief, een CV en een ingevuld integriteitsformulier van GL kan je uitsluitend per mail sturen naar de fractievoorzitter en lijsttrekker Eric de Zeeuw, die lid is van de selectiecommissie: ericdezeeuw_gl@outlook.com