Binnenweg Heemstede

Resultaten enquête onder winkeliers

Binnenkort is de besluitvorming in de gemeenteraad over de maatregelen van de Winkelvisie.Daarom heeft GroenLinks samen met de fracties van PvdA en HBB een enquête uitgezet onder de winkeliers van de Binnenweg/Raadhuisstraat en directe omgeving. In de Winkelvisie wordt diverse maatregelen voorgesteld, waarmee de gemeente het winkelbestand en onze winkeliers wil faciliteren. Bij sommige maatregelen lopen de meningen over de oplossingsmogelijkheden uiteen. Voorbeelden daarvan zijn het al dan niet betaald parkeren, al dan niet meer horeca mogelijk maken of de verplaatsing van de Vomar van het noordelijke deel van de Binnenweg naar het gedeelte tussen de Binnenweg en Eikenlaan ter hoogte van de bibliotheek.

 

De enquête beslaat in totaal 9 vragen over wat voor soort nieuwe ondernemingen gewenst zijn, of er meer horeca moet komen, of er behoefte is aan meer supermarktruimte, en over parkeren. De winkeliers konden ook suggesties doen over wat de gemeente het beste kan doen. In totaal zijn er 179 enquêtes overhandigd aan alle winkeliers. Daarvan zijn er 97 ingevuld weer opgehaald. Onder dit artikel staat een link om het gehele rapport met alle onderzoeksresultaten te downloaden. 

De belangrijkste resultaten van de enquête:

Weinig draagvlak onder winkeliers voor een extra supermarkten

Van de ondernemers die gereageerd hebben op deze enquête geeft 50% aan een Non-Food speciaalzaak een aanwinst te vinden voor de Raadhuisstraat/Binnenweg, 36% ziet een Food speciaalzaak als aanwinst, en slechts 12% een supermarkt. Driekwart van de ondernemers (76%) vindt dat er geen behoefte is aan meer supermarktruimte. Minder dan een kwart van de ondernemers (22%) zegt baat te hebben bij een grote Vomar ter hoogte van de Binnenweg net ten zuiden van de Julianalaan.

De winkeliers zijn verdeeld over uitbreiding van de horeca

Bijna de helft (49%) van de ondernemers vindt niet dat er meer horeca moet komen op de Raadhuisstraat/Binnenweg. De andere helft (51%) vindt van wel. Een groot deel van de ondernemers op de Raadhuisstraat (65%) wil liever geen horeca erbij. Op noordelijk deel van de Binnenweg wil 67% van de ondernemers juist wel horeca erbij.

De meeste winkeliers willen gratis parkeren met beperking van de tijd

Een meerderheid van de ondernemers wil gratis parkeren (56%), de meesten daarvan (42%) willen beperking in de tijd (blauwe zone), 16% vindt het goed zoals het is, en 28% wil goedkopere en/of variabele tarieven. De winkeliers van Binnenweg-Noord en -Zuid zien het meest parkeren voorkeur gratis parkeren (73%/66%) en dan bij voorkeur met een parkeerschijf. De ondernemers Binnenweg-Centrum en Raadhuisstraat zijn minder voor gratis parkeren (51%/48%).

Veel suggesties van de winkeliers voor wat de gemeente het beste kan doen

Heel veel winkeliers hebben allerlei suggesties gedaan voor wat de gemeente het beste kan doen (totaal 68 reacties). Deze gaan vooral over de bereikbaarheid, meer en gratis parkeren, 2 richtingsverkeer op het noordelijke deel van de Binnenweg, en veel pleidooien voor minder regels, meer variëteit van de winkels (branchering) en meer uitstraling. De winkeliers kwamen ook met veel ideeën, zoals suggesties voor meer kleding- en schoenenwinkels, de Marqt moet op de Binnenweg komen, of een Surinaams restaurant. Zelfs de Bijenkorf wordt genoemd, of een hippe horecazaak voor de jeugd. Enkele winkeliers pleiten juist niet voor meer parkeren maar voor een autovrije Binnenweg.

De fractie van GroenLinks moet in mei haar standpunt t.a.v. de Winkelvisie bepalen. Er zijn een hoop plussen en minnen, algemene en individuele belangen af te wegen, die soms strijdig met elkaar zijn. In ieder geval is de discussie over de Vomar met ondergrondse parkeergarage bij de Eikenlaan, waar GroenLinks nooit voor zal stemmen, geen onderdeel meer van de voorgestelde maatregelen van de Winkelvisie. Dat wil niet zeggen dat het niet doorgaat. De besluitvorming daarover is losgekoppeld van de Winkelvisie.