Binnenweg Heemstede

Wie kan een grote Vomar aan de Binnenweg nog tegenhouden?

In de commissie Ruimte van 15 juni 2017 heeft het college groen licht gekregen om de voorbereiding te starten van de herziening van het bestemmingsplan “Centrum en omgeving”. Het herziene bestemmingsplan moet de bouw van een grote Vomar supermarkt ter hoogte van de Binnenweg 70 t/m 86 mogelijk maken, inclusief een ondergrondse parkeergarage met 99 parkeerplaatsen en 10 appartementen aan de Binnenweg. In oktober/november as. moet de raad het bestemmingsplan vaststellen. Er is alleen steun van de collegepartijen D66, VVD en CDA. Er is veel weerstand van omwonenden tegen de plannen en er waren veel insprekers.

Het ontwerp bestemmingsplan ligt momenteel ter visie. U kunt bezwaar maken tegen het ontwerp bestemmingsplan tot en met woensdag 9 augustus as. door een brief te schrijven aan B&W Heemstede, Pb. 352, 2100 AJ Heemstede. De vereniging Buurtgenoten Binnenweg Oost (BBO) heeft haar zienswijze op haar website gezet en u kunt daar eventueel uit putten als u ook een zienswijze wilt indienen. GroenLinks heeft gevraagd om de indieningsperiode te verlengen ivm de vakantie. Dit verzoek is echter niet gehonoreerd.

In de commissie Ruimte heeft het college van B&W een aantal toezeggingen gedaan voor extra informatie. De antwoorden laten op zich wachten.

Het gaat om de volgende informatie:

 • De lijst van afspraken die gemaakt is tijdens de gesprekken met de projectontwikkelaar;
 • Informatie over de normen waaraan het verkeersonderzoek moet voldoen;
 • Informatie over wanneer het formele moment is dat panden in bezit moeten zijn (bindende afspraak) van de projectontwikkelaar om het bouwplan in procedure te brengen;
 • de mogelijkheid om een hogere voorkeursgrenswaarde voor de geluidsbelasting vast te stellen.

Lees hieronder verder, waarom GroenLinks tegen een grote supermarkt is en tegen een grote ondergrondse parkeergarage:

 1. Noodzaak en nut zijn niet aangetoond. De berekeningen van het bureau DTNP in de Winkelvisie zijn achterhaald. Er is volgens de Winkelvisie alleen ruimte voor een extra supermarkt in Heemstede als er veel meer mensen van buiten Heemstede boodschappen gaan doen op de Binnenweg. Dit jaar is in opdracht van de provincies Noord- en Zuid-Holland een Koopstromenonderzoek uitgevoerd. Daaruit blijkt dat het percentage van mensen die van buiten Heemstede komen en dat boodschappen doet op binnenweg en Raadhuisstraat momenteel 18% bedraagt. In ‘De Winkelvisie’ wordet gesteld dat een extra supermarkt alleen rendabel wordt als dat percentage naar 28-30% stijgt. GroenLinks vindt dat niet realistisch. Het toeristische Haarlem haalt volgens het koopstromenonderzoek nu 24%, en dat zou Heemstede gaan overtreffen? Niet dus, het resultaat zal een prijzenslag zijn, waarbij de kleine winkels voor de dagelijkse boodschappen het onderspit gaan delven en er nog meer leegstand komt op de Binnenweg.
 2. Extra autoverkeer en de in- en uitritten van de parkeergarage leiden tot meer overlast en meer onveiligheid. GroenLinks ziet niet hoe een uitrit naar de Binnenweg toe veilig kan zijn. De Binnenweg is smal. Er loopt en fietst veel winkelend publiek. En ook de inrit aan de Eikenlaan, die gecombineerd moet worden met de inrit van vrachtauto’s, die de supermarkt bevoorraden, leidt tot onveilige situaties.
 3. Overlast voor de omwonenden (geluid, stank, trillingen).
 4. Rechten van omwonenden worden geschonden, met name het zogeheten ‘recht van weg’ van een aantal bewoners. Dat zal mogelijk een rechtszaak worden.
 5. Het verkeersonderzoek is onvolledig. Het richt zich alleen maar op de ontsluiting van de parkeergarage en niet ook op het verkeer op de binnenplaats en het feit dat er achter tuinen van woningen gewoon een nieuwe weg bijkomt, de inrit van de parkeergarage en de toegang tot de binnenplaats. Bovendien houdt het onderzoek geen rekening met andere ontwikkelingen, zoals de steeds meer verkeer aantrekkende bibliotheek.
 6. De appartementen aan de Binnenweg kunnen mogelijk vanwege geluidsnormen niet gebouwd worden. In ieder geval wordt niet voldaan aan de normen. Er worden geen maatregelen aan de bron genomen en wel maatregelen voorgesteld voor het bouwen van appartementen. De bron wordt dus niet aangepakt, maar de bedreigde woningen. En dat is precies het omgekeerde t.o.v. de voorschriften in de wet.
 7. De winkeliers willen hem niet, zoals blijkt uit de resultaten van de enquête die GroenLinks samen met HBB en PvdA heeft uitgezet onder ondernemers in het Centrumgebied. GroenLinks snapt dat. Er komt overcapaciteit en dat zal leiden tot een prijzenslag die ten koste zal gaan van de kleinere winkels.