Uitgelicht

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2018-2022 

Het verkiezingsprogramma  2018-2022 van GroenLinks Heemstede barst van de ambitie om Heemstede groener, duurzamer en zorgzamer te maken.

Wat zijn onze speerpunten voor de periode tot 2022:

Groen

Er komen voor wandelaars en fietsers twee ongelijkvloerse spoorovergangen naar de duinen. Er wordt niet gebouwd in het groen, dus ook niet in het Manpadslaan gebied. Behalve als dit aantoonbaar ecologische meerwaarde heeft. Er komen meer schuilplaatsen en nestplekken voor vogels en kleine dieren. Bewoners worden gestimuleerd om verhardingen in hun tuinen te vervangen door groen. Er komen meer natuurspeelplekken.

Duurzaam

Er komt een stimuleringsregeling voor het gasvrij en energieneutraal maken van woningen. Er komen zonnepanelen op grote parkeerterreinen. Bijvoorbeeld achter het Raadhuis en achter de bibliotheek. Gemeentelijke belastingen worden gedifferentieerd naar energielabel, zodat besparen van energie loont. Het verschil  in prijs tussen de grote –en kleine grijze rolemmer wordt verdubbeld. Er komt een offensief om het energieverbruik en de hoeveelheid afval van ondernemers te verminderen. Bedrijven die meedoen krijgen een groene sticker.

Wonen

We geven ruimte aan betrokken inwoners die zelf hun omgeving groener, mooier en schoner willen maken. We streven naar een Heemstede waar je kunt blijven wonen als je zorg nodig hebt, als je kleiner wil wonen of voor het eerst zelfstandige woonruimte zoekt. Er komt meer aandacht voor betaalbare woningen voor één- of tweepersoonshuishoudens en alternatieve woonvormen voor senioren.

Verkeer

Het is druk op de weg. Zeker in de spits en op stranddagen. Voor ons komen  fietsers en voetgangers op de eerste plaats. Scooters en bromfietsen rijden voortaan op de rijweg. Er komen meer 30 km zones, ook op doorgaande wegen als de Lanckhorstlaan en de Zandvoortselaan.

Zorg

Er komt een integrale aanpak, waarbij meer wordt samengewerkt tussen huisartsen, wijkverpleegkundigen en het WMO-loket.  Jongeren met psychische problemen zullen nooit de dupe worden van wachtlijsten. Statushouders helpen we om gebruik te maken van hun talenten. In de bijstand starten we een vertrouwensexperiment, met minder regels, om meer bij te verdienen dan de €199,- per maand die nu is toegestaan. Uitkeringsgerechtigden die 55+ zijn worden vrijgesteld van de sollicitatieplicht. Ook op lange termijn blijft het zwembad behouden.

Het volledige programma kun je hiernaast als download vinden.