Uitgelicht

Programma Gemeenteraadsverkiezingen 2014-2018 

In een tijd van bezuinigingen is een partij als GroenLinks meer dan ooit nodig; juist in Heemstede. GroenLinks zet zich voor duurzaamheid en groen altijd harder in dan andere partijen; vaak als gangmaker met nieuwe ideeën of alternatieven. Als het om sociaal gaat hanteert GroenLinks nét die andere kijk die maakt dat de menselijke maat overeind blijft en er minder harteloos gesnoeid wordt. GroenLinks Heemstede kijkt ook over de eigen gemeentegrenzen heen en verder dan resultaten op korte termijn. Wij zijn progressief en betrouwbaar, sociaal en degelijk. Bij veel onderwerpen zijn wij ‘de luis in de pels’. In veel beslissingen is de signatuur van GroenLinks zichtbaar en herkenbaar.

Wat hebben we de in de periode 2010-2014 bereikt?

GroenLinks Heemstede heeft …

 • het afschaffen van de kapvergunning voor bomen weten te voorkomen - en groenbeleid ervoor in de plaats gekregen;
 • samen met de PvdA en D66 een startersregeling ontworpen om starters op de woningmarkt dat  laatste zetje te geven om in Heemstede te kunnen wonen waarmee we tevens een evenwichtige bevolkingsopbouw helpen realiseren; 
 • gestreden voor behoud van bibliotheek en culturele voorzieningen;
 • het eerste duurzaamheidplan van de gemeente Heemstede helpen realiseren en vooral gefocust op energiebesparing, een voorbeeldrol door de gemeente, en samenhang van beleid op de lange termijn; 
 • een actieve opstelling van Heemstede afgedwongen inzake het Kinderpardon in 2012 en ervoor gezorgd dat er aandacht kwam voor vluchtelingengezinnen toen die met uitzetting werden bedreigd; 
 • actie gevoerd om winkels vaker de deuren dicht te laten doen tegen energieverlies – het zal ook de eigen portemonnee en de crisis zijn, maar we zien resultaat;
 • doorlopend aandacht gevraagd voor het terug- dringen van milieuonvriendelijke onkruidbestrijding;
 • met regelmaat gepleit voor betere, minder gevaarlijke en eerlijke verkeersmaatregelen voor fietsers en voetgangers: tijd van oversteken, breedte fiets paden, snelheidsbeperking in woonwijken én oog voor doorstroming voor het vermijden van nog meer fijn-stof;
 • burgerinitiatieven serieus genomen en ondersteund: bij de Vomar-perikelen, de herinrichting van de Binnenweg, bouwplannen op het terrein van het Nova-college, de ontwikkeling rond de haven, en de recente plannen aan de Cloosterweg; 
 • met andere gemeenten samen actie gevoerd tegen de Noordelijke varianten van de Duinpolderweg; deze ‘weg bezuiden Bennebroek’ lost geen verkeers problemen op, maar creëert ze voor de toekomst; 
 • op het laatste nippertje vooralsnog afsluiting van de spoorwegovergangen bij het Laantje van Alverna en bij Leyduin voorkomen.

 

Wat zijn onze speerpunten voor de periode tot 2018:

 • Behoud groene karakter van Heemstede en terug dringen van ontgroening.
 • “Mag de kraan dicht”: invoering van een gedifferentieerd, eerlijk tarief voor waterverbruik en rioolheffing. 
 • Behoud van de natuurfunctie van het Manpadslaangebied.
 • “Mag het licht uit”: slimmere, energiezuinigere vormen van openbare verlichting; terugdringen lichthinder. 
 • In samenwerking met alle betrokkenen een nieuw plan uitwerken als alternatief voor een grootschalige supermarkt tussen Binnenweg en Eikenlaan.
 • Behoud van culturele en recreatieve voorzieningen; een modern ingerichte bibliotheek en geen verdere afbraak van kunst en cultuur.
 • Bij alle verkeers- en herinrichtingsplannen aandacht voor voetgangers en fietsers: meer ruimte, betere veiligheid en alternatieven voor auto’s. 
 • Slimme, duurzame oplossingen voor overlast door auto’s: parkeertarieven invoeren in alle winkelstraten en 30 km in alle woongebieden; fietsparkeren bevorderen.
 • Maatwerk in begeleiding en zorg; voldoende en gevarieerd aanbod in sociale voorzieningen voor alle leeftijdsgroepen, met specifieke aandacht voor ouderen. 
 • Regiefunctie hoog houden bij aankomende decentralisaties van het rijk; niet bevoogden, maar voorwaarden scheppen om samen de nodige zorg te organiseren – participatie van onderop.
 • Duurzaam bouwen bevorderen door zelf het goede voorbeeld te geven, te beginnen bij eigen (school) gebouwen van de gemeente.
 • Pal staan voor dierenwelzijn – duurzaam voor dier én mens.

 

Het volledige verkiezingsprogramma kunt u vinden in de bijlage hieronder.