Afdeling

GroenLinks Heemstede maakt deel uit van de afdeling GroenLinks Zuidwest Kennemerland. Naast Heemstede horen ook de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort tot onze afdeling. Sinds 1994 is GroenLinks constant vertegenwoordigd geweest in de gemeenteraad van Heemstede, met wisselende aantallen zetels. Sinds de verkiezingen van 2018 heeft GroenLinks drie zetels in de raad van Heemstede.

Bestuur
Het bestuur zorgt voor de dagelijkse gang van zaken binnen GroenLinks Zuidwest-Kennemerland, voor een goede organisatie van de afdeling en het contact met de leden. Ook is het bestuur eindverantwoordelijk voor de tot standkoming van het verkiezingsprogramma, de kandidatenlijst (indiening) en de voorbereidingen van de gemeenteraadsverkiezingen. En natuurlijk voor het lokaal campagne voeren.

De bestuursleden worden gekozen door de ledenvergadering. Voor de samenstelling van het bestuur zie de pagina Mensen.

Het bestuur kun je bereiken per mail: zwkennemerland@groenlinks.nl

 

Fractie

Voor vragen over het actuele onderwerpen, ons verkiezingsprogramma of de fractie vergadering kun je contact opnemen met de fractievoorzitter: Eric de Zeeuw,  email: ericdezeeuw_gl@outlook.com

De fractie van GroenLinks vergadert in het openbaar in het gemeentehuis voorafgaand aan de commissie- en raadsvergaderingen. 

Je bent van harte uitgenodigd aan te schuiven om iets bij ons onder de aandacht te brengen! Wel stellen we het op prijs als je van te voren even een mail stuurt aan de fractievoorzitter Eric de Zeeuw ericdezeeuw_gl@outlook.com

De agenda van commissie- en raadsvergaderingen voor 2020 is te vinden via dit overzicht.