Afdeling

GroenLinks Heemstede maakt deel uit van de afdeling GroenLinks Zuidwest Kennemerland. Naast Heemstede horen ook de gemeenten Bloemendaal en Zandvoort tot onze afdeling. Het afdelingsbestuur van GroenLinks Zuidwest Kennemerland is verantwoordelijk voor de organisatie van ledenvergaderingen. En natuurlijk voor de voorbereiding van verkiezingen. Zie voor het afdelingsbestuur de pagina Mensen.

Sinds 1994 is GroenLinks constant vertegenwoordigd geweest in de gemeenteraad van Heemstede, met wisselende aantallen zetels. Sinds de verkiezingen van 2014 heeft GroenLinks twee zetels in de raad van Heemstede.

Voor vragen over het actuele onderwerpen, ons verkiezingsprogramma of de fractie vergadering kun je contact opnemen met de fractievoorzitter:

Eric de Zeeuw

Email:    ericdezeeuw_gl@outlook.com

------------------------------------------------------------------------------------

De fractie van GroenLinks vergadert in het openbaar in het gemeentehuis voorafgaand aan de commissie- en raadsvergaderingen. 

Je bent van harte uitgenodigd aan te schuiven om iets bij ons onder de aandacht te brengen! Wel stellen we het op prijs als je van te voren even een mail stuurt aan de fractievoorzitter Eric de Zeeuw ericdezeeuw_gl@outlook.com

De agenda voor 2017 is te vinden via dit overzicht.