Nieuws

Eric de Zeeuw lijsttrekker voor GroenLinks

Eric de Zeeuw

Zaterdag 9 december heeft GroenLinks de kandidatenlijst en programma voor de Gemeenteraadsverkiezingen in Heemstede vastgesteld. Fractievoorzitter Eric de Zeeuw is door de ledenvergadering aangewezen als lijsttrekker.

Lees verder

De Vomar mag er komen van D66, VVD en CDA

De fractie van GroenLinks is bijzonder ontevreden over het debat in de gemeenteraad van 30 november, waarin het besluit werd genomen om een grote Vomar aan de Binnenweg met een ondergrondse parkeergarage toe te staan. Niemand was tot andere inzichten te bewegen. Met alleen steun van de collegepartijen D66, VVD en CDA werd het besluit met 12 tegen 9 aangenomen.

Lees verder

Resultaat Begrotingsraad november 2017

De fractie van GroenLinks kijkt met een goed gevoel terug naar het resultaat van de begrotingsraad met de algemene beschouwingen en met besluiten over de begroting voor 2018. Er werd goed samengewerkt in de raad. De fractie van GroenLinks heeft in de voorbereiding niet alleen goed met de PvdA samengewerkt, maar ook met de collegepartijen  VVD, D66 en CDA.

 

Lees verder

Motie Werpt ons duurzaamheidsbeleid vruchten af?

GroenLinks Heemstede heeft tijdens de raadsvergadering van 28 september 2017 de motie “Werpt ons duurzaamheidsbeleid vruchten af?” unaniem door de raad geloodst. Aanleiding is het vaststellen van het eerste uitvoeringsprogramma (2017-2018) van de duurzaamheidsnota 2016-2020.  GroenLinks vindt een motie nodig, omdat er weliswaar veel acties worden voorbereid om Heemstede duurzamer te maken, maar dat we niet weten in welke mate die acties bijdragen aan het halen van de doelen uit de duurzaamheidsnota: een volledig duurzame, klimaatneutrale  gemeentelijke organisatie in 2030, en heel Heemstede klimaatneutraal in 2050 met een circulaire economie. 

De adviesgroep duurzaamheid, een groep van betrokken inwoners, die het bestuur en de gemeenteraad adviseert, gaf als reactie: "Het document biedt de Raad geen houvast om geïnformeerde beslissingen te nemen, nu en in de toekomst." Onze wethouder duurzaamheid Sebastiaan Nieuwland van D66 formuleerde het als volgt: “We zijn er nog lang niet”. Daarom dus een motie.

Lees verder

Moet Heemstede haar aandelen Eneco verkopen?

Eneco, foto: Michiel1972

In de gemeenteraad van 28 september 2017 is het voorstel van het college besproken, dat Heemstede haar aandelenpakket in Eneco wil afbouwen of wel haar aandelen wil verkopen. Eneco heeft 53 gemeenten als aandeelhouders. Daarvan zijn Rotterdam, Den Haag en Dordrecht de drie grootste aandeelhouders. Zij hebben met zijn drieën al meer dan de helft van de aandelen. Heemstede heeft 0,9% van de aandelen.

GroenLinks had dat graag anders gezien: liever nog niet verkopen, en als het dan toch moet, dan alleen met strenge en concrete voorwaarden. Samen met PvdA heeft GroenLinks daarom een amendement ingediend om het voorstel van het college aan te passen. Het amendement roept op dat de aandeelhouders in goed overleg met het bestuur van Eneco de voorwaarden voor verkoop verder uitwerkt op een wijze dat de continuïteit en werkgelegenheid gewaarborgd wordt, de duurzame strategie van Eneco en de bijdrage van het bedrijf aan de transitie naar duurzame energie. Het amendement heeft het niet gehaald en kreeg geen steun van de andere partijen (4 voor, 13 tegen). 

Lees verder

Denk mee over de toekomst van de gemeente Heemstede

Op woensdag 13 september a.s. organiseert GroenLinks Heemstede een DENK MEE avond over de toekomst van de gemeente Heemstede. De avond is een opmaat voor de raadsverkiezingen in maart 2018.

Wat zijn de ideeën en plannen van de inwoners van de gemeente Heemstede om hun gemeente nog beter en mooier te maken? Wat zijn de hete hangijzers? Is er genoeg groen in Heemstede? Hoe denken de inwoners over bijvoorbeeld het wonen, verkeer en veiligheid?  Wat valt er te verbeteren? Credo van de avond is dat geen één plan of idee gek is of onuitvoerbaar. GroenLinks Heemstede wil geïnspireerd worden ten behoeve van hun verkiezingsprogramma in 2018.

Lees verder

Pagina's