Nieuws

Een beter plan voor de Vomar

27 september 2018 heeft de gemeenteraad (alleen het CDA stemde tegen) besloten om akkoord te gaan met een verbeterd plan voor een nieuwe Vomar met ondergrondse parkeergarage. Voor GroenLinks ligt er nu een beter plan. Benieuwd naar onze afwegingen? Onder Meer lezen staat het betoog van fractievoorzitter Eric de Zeeuw in de raad van 27 september 2018.

Lees verder

Oproep: maak bezwaar tegen Duinpolderweg!

GroenLinks Heemstede roept bewoners van Heemstede op om bezwaar te maken tegen de plannen van de Duinpolderweg. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland hebben de ‘Midden’ variant als voorkeurstracé gekozen voor de Duinpolderweg.  Heemstede zal door deze keuze meer doorgaand verkeer te verwerken krijgen, met name over de Herenweg. Uit de verkeersstudie, een onderdeel van de MER (Milieueffectrapportage) ter onderbouwing van de tracé keuze, blijkt dat het verkeer op de Herenweg in Bennebroek toeneemt. Op miraculeuze wijze stopt deze verkeerstoename precies bij de gemeentegrens van Heemstede. Het  lijkt er op dat Heemstede in zijn geheel niet is meegenomen in het verkeersonderzoek.  

Lees verder

Collegeakkoord GroenLinks, HBB en PvdA

Op 25 mei, hebben de fracties van GroenLinks, HBB en PvdA hun collegeakkoord afgerond.

Bestuurlijke vernieuwing, duurzaam en sociaal zijn de peilers van het akkoord:
- De komende jaren gaan we met de gemeenteraad onderzoeken op welke wijze we bestuurlijke vernieuwing vorm kunnen geven.
- We willen Heemstede mooier, schoner en duurzaam doorgeven aan onze volgende generaties, en de energietransitie versnellen, zodat Heemstede in 2040 klimaatneutraal zal zijn.
- We willen dat iedereen meedoet en zetten ons in voor een inclusieve samenleving, waar we steun bieden aan hen die het nodig hebben.

Lees verder

Stand van zaken college onderhandelingen GroenLinks met HBB en PvdA

Het is al weer twee maanden na de verkiezingen, en nog steeds is er geen nieuw college. Vanaf 23 april zijn de drie partijen HBB, GroenLinks en PvdA met elkaar gaan formeren en gaan onderhandelen over een collegeakkoord. Hieronder de stand van zaken over de formatie sinds 23 april.

Op 24 april heeft GroenLinks Heemstede haar kandidaat-wethouder bekend gemaakt, Nicole Mulder (zie eerder bericht op de website). Daarna zijn de drie facties gaan onderhandelen over een collegeakkoord. Deze zijn nu, 17 mei 2018, in een afrondende fase. Wij hebben er vertrouwen in dat deze week de onderhandelingen afgerond gaan worden met positief resultaat. Het streven is om op 31 mei het nieuwe college te installeren.

Lees verder

GroenLinks Heemstede maakt wethouderskandidaat bekend

Nicole Mulder

Zeer verheugd en vol overtuiging presenteert de fractie van GroenLinks Heemstede Nicole Mulder als haar kandidaat-wethouder. Mulder is naar het oordeel van de selectiecommissie een stevige, betrokken en verbindende bestuurder die verandering handen en voeten kan geven. De fractie is blij dat Mulder zich bereid heeft getoond om de functie van wethouder in Heemstede te willen vervullen. De fractie is ook blij dat GroenLinks Heemstede met Mulder een goede kandidaat heeft die op korte afstand van de gemeentegrens woont en geruime tijd actief is binnen Groen Links in de regio. Fractievoorzitter Eric de Zeeuw: “Nicole is communicatief sterk en zorgt dat ze snel gericht op zoek gaat naar verbinding. Dit vind ik heel belangrijk voor een bestuurlijke functie als wethouder.”

Lees verder

GroenLinks wint 3e zetel

Tijdens de campagne waren we duidelijk zichtbaar aanwezig op de markt, op de Binnenweg en bij het station. In de gemeenteraad zullen we in de komende jaren met 3 zetels nog meer zichtbaar zijn dan in de afgelopen raadsperiode.

Onze raadsleden Eric de Zeeuw, Thera van der Heijden en Bram Verrips gaan zich volop inzetten om aan de verandering in Heemstede inhoud te geven. 

Wij danken onze 1912 kiezers in Heemstede!

Pagina's