Nieuws

Wie kan een grote Vomar aan de Binnenweg nog tegenhouden?

In de commissie Ruimte van 15 juni 2017 heeft het college groen licht gekregen om de voorbereiding te starten van de herziening van het bestemmingsplan “Centrum en omgeving”. Het herziene bestemmingsplan moet de bouw van een grote Vomar supermarkt ter hoogte van de Binnenweg 70 t/m 86 mogelijk maken, inclusief een ondergrondse parkeergarage met 99 parkeerplaatsen en 10 appartementen aan de Binnenweg. In oktober/november as. moet de raad het bestemmingsplan vaststellen. Er is alleen steun van de collegepartijen D66, VVD en CDA. Er is veel weerstand van omwonenden tegen de plannen en er waren veel insprekers.

Lees verder

GroenLinks kiest voor een zo groen mogelijk Manpadslaangebied

In de raadsvergadering van 29 juni 2017 heeft de raad besloten verder te gaan met model 2 als basis voor de toekomstige inrichting van het Manpadslaangebied.  De wethouder kan nu op pad om draagvlak te gaan zoeken voor model 2 bij alle belanghebbenden: Fase 3 van de uitvoering van het plan van aanpak Manpadslaangebied. Hoe en waarom heeft de fractie van GroenLinks voor model 2 gekozen? Lees hieronder onze overwegingen.

Lees verder

GroenLinks wil een kadernota met politieke keuzes

De bespreking van de kadernota is een tamme boel in de gemeenteraad van Heemstede. Logisch, want de raad wordt alleen maar geacht te besluiten kennis te hebben genomen van de nota. En dat is raar, want de kadernota is de basis voor de begroting van de gemeente. Daarin wordt bepaald waaraan de gemeente geld uitgeeft en waaraan niet. Daarin wordt ook bepaald wat de lasten voor de inwoners volgend jaar worden (zoals de OZB en afvalstoffenheffing).

Lees verder

GroenLinks stemt in met uitvoering Winkelvisie

Winkelgebied Heemstede

Op 1 juni 2017 heeft de gemeenteraad unaniem de maatregelen vastgesteld die voortvloeien uit de Winkelvisie. Ook de fractie van GroenLinks heeft voor het programma van maatregelen gestemd. De fractie heeft een hoop plussen en minnen, algemene en individuele belangen (soms strijdig met elkaar) afgewogen om tot een eindoordeel te komen. In september 2016 had Groenlinks nog tegen de winkelvisie gestemd.

Waarom dan nu wel voor de maatregelen uit de Winkelvisie gestemd?

GroenLinks vindt het belangrijk dat de gemeente voor de winkelgebieden in Heemstede blijft streven naar én optimale bereikbaarheid (helaas dus veel auto's op de Binnenweg en Raadhuisstraat), én uitstraling van het winkelcentrum (kwaliteit van de winkels en de winkelpanden) én sfeer en beleving (schoon, groen en gezellige terrassen).

Lees verder

Spoorwegovergang bij Laan van Alverna weer dicht

Op 16 mei 2017 hebben Gedeputeerde Staten, n.a.v. een bestuurlijk beroep van ProRail en van bewoners van de Laan van Alverna, besloten om het besluit van de gemeenteraad om de spoorwegovergang niet te onttrekken aan de openbaarheid te vernietigen. Gedeputeerde Staten hebben de bevoegdheid om de gemeenteraad te overrulen. Resultaat is dat de spoorwegovergang nu niet meer openbaar is. ProRail heeft inmiddels de klaphekken vervangen door een dicht hek, waardoor de spoorwegovergang niet meer toegankelijk is.

Lees verder

GroenLinks zoekt kandidaten voor de gemeenteraadslijst

In maart 2018 kiezen we de nieuwe gemeenteraden. GroenLinks staat er landelijk gezien goed voor en daarom willen we zoveel mogelijk mensen op onze kandidatenlijsten hebben. We zoeken gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die als raadslid het beleid in Heemstede schoner, groener, duurzamer en socialer willen maken. Het is een geweldige kans om je politiek te profileren en om een bijdrage te leveren aan het besturen van jouw gemeente. En ook om je eigen netwerk uit te breiden en ervaring op te doen. Om te weten waaraan een raadslid in de ogen van GroenLinks dient te voldoen, verwijzen we naar de profielschets voor verkiesbare kandidaten (zie verder in dit bericht).

Lees verder

Pagina's