Nieuws

Moties Begrotingsraad november

In totaal zijn 14 moties aangenomen tijdens de begrotingsraad, waarvan 4 op initiatief van GroenLinks. Er werd goed samengewerkt in de raad om een meerderheid voor de moties te halen. De meeste moties werden met grote meerderheid aangenomen. Alleen zijn, zoals eerder vermeld op onze website, de moties en amendementen van VVD, D66 en CDA over de wijze van begroten van voorzieningen voor nieuw beleid en voor initiatieven van bewoners of vanuit de raad zijn allen met 11 tegen 10 verworpen.

Zie onderaan een link naar onze 4 moties.

Lees verder

Gemengde gevoelens over Begrotingsraad november 2018

De fractie van GroenLinks kijkt met gemengde gevoelens terug naar het resultaat van de begrotingsraad met de algemene beschouwingen en met besluiten over de begroting voor 2018. Aan de ene kant zijn wij trots, omdat dit de eerste begroting is die we als collegepartij met onze verantwoordelijke wethouder financiën Nicole Mulder hebben ingediend. Aan de andere kant zijn we teleurgesteld, omdat de hele oppositie VVD, D66 en CDA tegen de begroting hebben gestemd.

In de algemene beschouwingen kondigde de fractievoorzitter Eric de Zeeuw allereerst aan dat vanuit GroenLinks een plan vol verbeter-ideeën gaat komen voor een Winkelvisie+ en een Binnenweg/Raadhuisstraat2.0. Daarover later meer; er wordt nog hard aan gewerkt door een aantal actieve GroenLinks leden.

Lees verder

Eis Bloemendaal en Heemstede: geen auto's naar Zandvoort tijdens Formule 1

Niemand kan straks met zijn eigen auto naar de Formule 1 in Zandvoort, als het aan Bloemendaal en Heemstede ligt. De twee gemeenten gaan van de Formule 1-organisatie eisen dat racefans uitsluitend per bus, trein of fiets naar het circuit mogen reizen. De gemeenteraden in de twee gemeenten hebben moties aangenomen waarin deze eis is opgenomen. Een meerderheid in Bloemendaal heeft burgemeester en wethouders de opdracht gegeven 'een krachtig signaal af te geven dat de Formule 1 in Zandvoort zeer onwenselijk is'.

Lees verder bij RTV Noord-Holland: https://www.nhnieuws.nl/nieuws/234788/Eis-Bloemendaal-en-Heemstede-geen-auto-s-naar-Zandvoort-tijdens-Formule-1

GroenLinks Noord-Holland: geen formule 1 op circuit Zandvoort

GroenLinks Noord-Holland spreekt zich uit tegen de komst van de Formule 1 race naar Zandvoort. De race staat te boek als een vervuilend evenement. De komst van de Formule 1 zou gepaard gaan met nog meer milieuvervuiling, geluidsoverlast en fileleed in de omgeving van Zandvoort. GroenLinks Noord-Holland vindt het belangrijk dat er iets wordt gedaan aan de bestaande overlast en uitstoot. De nadelige invloed van het circuit is niet alleen in Zandvoort, maar ook in omliggende plaatsen als Heemstede, Haarlem en Bloemendaal direct merkbaar.

Lees verder

Een beter plan voor de Vomar

27 september 2018 heeft de gemeenteraad (alleen het CDA stemde tegen) besloten om akkoord te gaan met een verbeterd plan voor een nieuwe Vomar met ondergrondse parkeergarage. Voor GroenLinks ligt er nu een beter plan. Benieuwd naar onze afwegingen? Onder Meer lezen staat het betoog van fractievoorzitter Eric de Zeeuw in de raad van 27 september 2018.

Lees verder

Oproep: maak bezwaar tegen Duinpolderweg!

GroenLinks Heemstede roept bewoners van Heemstede op om bezwaar te maken tegen de plannen van de Duinpolderweg. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland hebben de ‘Midden’ variant als voorkeurstracé gekozen voor de Duinpolderweg.  Heemstede zal door deze keuze meer doorgaand verkeer te verwerken krijgen, met name over de Herenweg. Uit de verkeersstudie, een onderdeel van de MER (Milieueffectrapportage) ter onderbouwing van de tracé keuze, blijkt dat het verkeer op de Herenweg in Bennebroek toeneemt. Op miraculeuze wijze stopt deze verkeerstoename precies bij de gemeentegrens van Heemstede. Het  lijkt er op dat Heemstede in zijn geheel niet is meegenomen in het verkeersonderzoek.  

Lees verder

Pagina's