Nieuws

GroenLinks zoekt kandidaten

In maart 2018 kiezen we de nieuwe gemeenteraden. GroenLinks staat er landelijk gezien goed voor en daarom willen we zoveel mogelijk mensen op onze kandidatenlijsten hebben. We zoeken gedreven en maatschappelijk betrokken kandidaten die als raadslid het beleid in Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort schoner, groener, duurzamer en socialer willen maken. Het is een geweldige kans om je politiek te profileren en om een bijdrage te leveren aan het besturen van jouw gemeente. En ook om je eigen netwerk uit te breiden en ervaring op te doen. Om te weten waaraan een raadslid in de ogen van GroenLinks dient te voldoen, verwijzen we naar de profielschets voor verkiesbare kandidaten.

Lees verder

GroenLinks wil dat de provincie asbestvervuiling opruimt bij Manege Rusthof

asbest op Rusthof

De provincie Noord-Holland heeft samen met het Hoogheemraadschap Rijnland en de gemeente Haarlemmermeer in 2012 de ringvaart gebaggerd. Op het terrein van manage Rusthof, gelegen aan de Ringvaart nog net in Heemstede tegen de grens aan met Bennebroek, is toen, met instemming van de eigenaar, een slibdepot ingericht. Het was de bedoeling dat het terrein van de manege opgehoogd zou worden met het, naar verwachting schone slib. Echter, er bleek asbest in te zitten. 

Lees verder

Resultaten enquête onder winkeliers

Binnenkort is de besluitvorming in de gemeenteraad over de maatregelen van de Winkelvisie.Daarom heeft GroenLinks samen met de fracties van PvdA en HBB een enquête uitgezet onder de winkeliers van de Binnenweg/Raadhuisstraat en directe omgeving. In de Winkelvisie wordt diverse maatregelen voorgesteld, waarmee de gemeente het winkelbestand en onze winkeliers wil faciliteren. Bij sommige maatregelen lopen de meningen over de oplossingsmogelijkheden uiteen. Voorbeelden daarvan zijn het al dan niet betaald parkeren, al dan niet meer horeca mogelijk maken of de verplaatsing van de Vomar van het noordelijke deel van de Binnenweg naar het gedeelte tussen de Binnenweg en Eikenlaan ter hoogte van de bibliotheek.

 

Lees verder

Eindelijk een concept-uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

April 2017 is het concept-uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2018 besproken in de commissie Ruimte. Het gaat om het eerste programma met duurzaamheidsprojecten dat uitvoering moet geven aan het duurzaamheidsbeleid voor de periode 2016-2020. Uit antwoorden van de wethouder duurzaamheid, Sebastiaan Nieuwland, op vragen van GroenLinks bleek dat het een lastig proces is geweest om een concreet programma te maken. Er was bijv. geen advies of reactie van de adviesgroep duurzaamheid (een groep deskundige bewoners van Heemstede). Dat kwam, omdat ze een oudere, achterhaalde versie hadden beoordeeld. Toen kwam er ineens nog een definitieve versie en die was erg veranderd. GroenLinks vindt het jammer dat het zo slordig is gegaan. 

Lees verder

GroenLinks niet enthousiast over plan met Regionaal Mobiliteitsfonds

GroenLinks is net zoals alle andere fracties niet enthousiast over de plannen met het regionale mobiliteitsfonds. Het jaarverslag en het jaarplan van het regionale mobiliteitsfonds is besproken tijdens de gemeenteraad april. Het gaat om de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid ZuidKennemerland, waarin de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Haarlem in samenwerken op het gebied van mobiliteit (auto’s, fietsen, openbaar vervoer). Raadsbreed is er veel kritiek op het gebrek aan regie en voortgang van de projecten die de bereikbaarheid in de regio moeten verbeteren. 

Lees verder

Pagina's