Nieuws

De nieuwe Provinciale Statenleden kiezen de Eerste Kamerleden

Verkiezingen

In de Eerste Kamer vormt GroenLinks een fractie van vier personen. Huidige fractievoorzitter is Tineke Strik en in de fractie o.a. voormalig NH-Statenlid Harmen Binnema.

De verwachting is dat dit aantal flink zal toenemen na de Provinciale Verkiezingen. Op nr. 1 staat op de lijst Paul Rosenmöller;
Nr. 2. Farah Karimi; 3. Margreet de Boer; 4. Kees Vendrik; 5.Ruard Ganzevoort; 6.Saskia Kluit; 7.Roel van Gurp; 8.Gala Veldhoen; 9.Mirjam Krijnen; 10.Jan van de Venis; 11Alwin Hietbrink; 12. Funs Elbersen; 13. Caroline van Dullemen; 14. Selçuk Akinci; 15. Axel Boomgaars; 16. Laura Henderson; 17. Patricia Withagen; 18. Rosan Kocken; 19. János Betkó.

De 75 leden van de Eerste Kamer worden gekozen door de leden van de twaalf Provinciale Staten (564). De vorm is die van getrapte verkiezingen: de burgers kiezen Provinciale Staten en de leden van Provinciale Staten kiezen op hun beurt de leden van de Eerste Kamer. De verkiezingen van de Eerste Kamer vinden plaats op 27 mei 2019.

Lees verder

Vomar discussie geeft GroenLinks gemengd gevoel

Tijdens de raadsvergadering van 31 januari kwam het Vomar dossier weer aan de orde. GroenLinks steunde het collegevoorstel om het voorbereidingsbesluit in te trekken. Voor GroenLinks is duidelijk geworden dat ieder ander plan, waarvoor het bestemmingsplan aangepast zou moeten worden, of ieder plan zonder nieuwe Vomar tot schade leidt voor de gemeente. Niet goed voor het imago van de gemeente en niet goed voor de financiën van de gemeente.

Lees verder

Meldpunt vuurwerkoverlast in Heemstede

Tijdens de afgelopen raadsvergadering van 29 november opperde het CDA tijdens de rondvraag de mogelijkheid om vrijwillige vuurwerkvrije straten mogelijk te maken in Heemstede. GroenLinks was toen de enige partij die dat idee steunde. Duidelijk is dat er nog geen meerderheid in de gemeenteraad is om vuurwerk aan banden te leggen in Heemstede.

Toch is er goed nieuws voor bewoners van Heemstede, die last hebben van vuurwerk. De fracties van D66, GroenLinks en CDA hebben het college verzocht om een meldpunt voor vuurwerkoverlast op te zetten en vervolgens de klachten die binnenkomen te verzamelen en in januari aan de raad te presenteren. En dat verzoek is gehonoreerd.

Lees verder

Moties Begrotingsraad november

In totaal zijn 14 moties aangenomen tijdens de begrotingsraad, waarvan 4 op initiatief van GroenLinks. Er werd goed samengewerkt in de raad om een meerderheid voor de moties te halen. De meeste moties werden met grote meerderheid aangenomen. Alleen zijn, zoals eerder vermeld op onze website, de moties en amendementen van VVD, D66 en CDA over de wijze van begroten van voorzieningen voor nieuw beleid en voor initiatieven van bewoners of vanuit de raad zijn allen met 11 tegen 10 verworpen.

Zie onderaan een link naar onze 4 moties.

Lees verder

Gemengde gevoelens over Begrotingsraad november 2018

De fractie van GroenLinks kijkt met gemengde gevoelens terug naar het resultaat van de begrotingsraad met de algemene beschouwingen en met besluiten over de begroting voor 2018. Aan de ene kant zijn wij trots, omdat dit de eerste begroting is die we als collegepartij met onze verantwoordelijke wethouder financiën Nicole Mulder hebben ingediend. Aan de andere kant zijn we teleurgesteld, omdat de hele oppositie VVD, D66 en CDA tegen de begroting hebben gestemd.

In de algemene beschouwingen kondigde de fractievoorzitter Eric de Zeeuw allereerst aan dat vanuit GroenLinks een plan vol verbeter-ideeën gaat komen voor een Winkelvisie+ en een Binnenweg/Raadhuisstraat2.0. Daarover later meer; er wordt nog hard aan gewerkt door een aantal actieve GroenLinks leden.

Lees verder

Pagina's