Collegeakkoord GroenLinks, HBB en PvdA

Op 25 mei, hebben de fracties van GroenLinks, HBB en PvdA hun collegeakkoord afgerond.

Bestuurlijke vernieuwing, duurzaam en sociaal zijn de peilers van het akkoord:
- De komende jaren gaan we met de gemeenteraad onderzoeken op welke wijze we bestuurlijke vernieuwing vorm kunnen geven.
- We willen Heemstede mooier, schoner en duurzaam doorgeven aan onze volgende generaties, en de energietransitie versnellen, zodat Heemstede in 2040 klimaatneutraal zal zijn.
- We willen dat iedereen meedoet en zetten ons in voor een inclusieve samenleving, waar we steun bieden aan hen die het nodig hebben.

Ons akkoord is een mengvorm van een collegeakkoord in hoofdstuk 1 en 2, met een hoofdstuk 3 dat nadrukkelijk is opengelaten voor inwonersinitiatieven, raadsinitiatieven en een nieuwe wijze van werken. 
Wij kijken er naar uit om in gezamenlijkheid met raad en inwoners te verkennen hoe invulling kan worden gegeven aan de bestuurlijke vernieuwing en samen te werken aan een mooier, duurzamer en socialer Heemstede.

Het akkoord is hier te downloaden.