Eindelijk een concept-uitvoeringsprogramma Duurzaamheid

April 2017 is het concept-uitvoeringsprogramma duurzaamheid 2017-2018 besproken in de commissie Ruimte. Het gaat om het eerste programma met duurzaamheidsprojecten dat uitvoering moet geven aan het duurzaamheidsbeleid voor de periode 2016-2020. Uit antwoorden van de wethouder duurzaamheid, Sebastiaan Nieuwland, op vragen van GroenLinks bleek dat het een lastig proces is geweest om een concreet programma te maken. Er was bijv. geen advies of reactie van de adviesgroep duurzaamheid (een groep deskundige bewoners van Heemstede). Dat kwam, omdat ze een oudere, achterhaalde versie hadden beoordeeld. Toen kwam er ineens nog een definitieve versie en die was erg veranderd. GroenLinks vindt het jammer dat het zo slordig is gegaan. 

Volgens de wethouder kwam dat zo, omdat het model van het programma op het laatst omgegooid werd: Eerst doelstellingen, dan acties, dan de kosten, en dan de gevolgen en effecten. Er is veel gesproken en vergaderd. Ambities zijn er. Maar het bleek lastig om ze te vertalen naar concrete acties, waar we invloed op kunnen uitoefenen. En het college kiest ervoor om vooral niet te betuttelen. Al met al is er eindelijk nu een concept-programma voor 2017- 2018. Dan moet er nog wel een dekkingsvoorstel komen om te zorgen dat er geld beschikbaar is voor de uitvoering.

Hieronder de inbreng van GroenLinks tijdens de commissie ruimte van april: 

Er is eindelijk een begin bijna voor de uitvoering van het duurzaamheidsprogramma 2016- 2020. Laten we vaart maken en zorgen dat een deel nog dit jaar uitgevoerd wordt, zodat 2017 geen verloren jaar wordt. In totaal is een bedrag van € 94.500 nodig. Dit komt aardig in de buurt van wat Heemstede minimaal zou moeten doen volgens het amendement dat GroenLinks heeft ingediend tijdens de begrotingsraad van november 2016. Daarom een aanmoediging aan het hele college en de raad om te zorgen dat we echt een begin maken met de transitie naar een circulaire maatschappij, zonder verspilling en zonder ons klimaat te verpesten.

GroenLinks noemt de drie interessantste projecten uit het programma:

  1. Er komt een warmteplan met aandacht voor riothermie, energie uit onze riolen, en restwarmte. Prima, kijk ook naar Haarlem en MRA. Zij maken plannen voor grootschalige projecten met stadswarmte/restwarmte? Haarlem denkt aan drie warmtenetten: restwarmte Tata Steel, datacentra, enz. Ook de MRA is ermee bezig, met zeer diepe geothermie of wel natuurlijke aardwarmte. Gemeente Velsen heeft al een riothermie kansenkaart.
  2. Er komt een onderzoek naar de haalbaarheid van waterstofinfrastructuur. Waterstof zal zeker een belangrijke energiedrager kunnen worden in de toekomst.
  3. Aanbrengen slimme verlichting i.p.v. grijs water in stadhuis, is prima.

En nu nog 7 verbeterpunten/aandachtspunten van GroenLinks:

  1. Bewoners bewust maken van het energiebesparings-potentieel van de woning en nemen (collectief) energiebesparende maatregelen. Zijn de wijkgerichte bijeenkomsten wel effectief? Waarom niet ook Heemstede breed dit oppakken? En hoe benaderen we ouderen? Bewustwording is heel belangrijk. GroenLinks wil ook meer aandacht voor de grote energieverslinders, zoals privé zwembaden, sauna's, overbodige verlichting .
  2. GroenLinks betwijfelt of we voldoende doen aan de energietransitie, en of niet ook gezocht moet worden naar andere mogelijkheden, zoals leningen verstrekken door de gemeente aan bewoners voor duurzame investeringen, of een gezamenlijke inkoop van zonnepanelen organiseren zoals nu Maarssen en Breukelen doen, of toch subsidiëren? En met woningbouwcorporaties scherpere prestaties afspreken als het even kan.
  3. Speeltoestellen, en aanpassen bestrating vanwege voorkomen van onkruid. Prima, maar is dat wel iets wat onder duurzaamheidsprogramma gefinancierd moet worden?
  4. Mobiliteit wordt binnen het stadhuis aangepakt. GroenLinks wil dat ook buiten de raadhuis. Actief stimuleren van openbaar vervoer, fietsen en lopen i.p.v. auto's en parkeren.
  5. Stimuleren groene tuin en groene daken op schuren, is heel belangrijk. Moet toegevoegd worden. Goed om wateroverlast tegen te gaan, gezonder en de huizen worden meer waard. Waarom geen korting op de rioolheffing ter stimulering van groene daken?
  6. Warmtepompen voor woningen op waterbasis: ter stimulering een onderzoek naar toepasbaarheid, maak een voorbeeld ontwerp. Het is nu een van de weinige methoden om een lekker warm huis te hebben zonder aardgas en zonder hoog elektraverbruik.
  7. En als laatste, de uitsmijter. GroenLinks mist een getalsmatig beleid, bijv. t.a.v. Klimaat neutraal per jaar. Dan kunnen we zien of we onze doelstellingen bereiken.