Duurzaam Hellendoorn
Duurzaam Hellendoorn

GroenLinks gaat voor duurzaam

 Eric de Zeeuw, huidig fractievoorzitter een lijsttrekker voor de komende gemeenteraadsverkiezingen: ,,Wij willen klaar zijn voor deelname aan het college".

Wat zijn de speerpunten van het verkiezingsprogramma? ,,Groen, duurzaam, zorgzaam, en schoner en veiliger verkeer. "

Wij strijden voor veilig spoorwegovergangen, voor een groen Manpadslaangebied, voor veiligheid voor voetgangers en fietsers en wij strijden tegen de nieuwe Vomar aan de Binnenweg. Wij stimuleren groene tuinen en daken, schuilplaatsen en nestplekken voor vogels en andere dieren en meer natuurspeelplekken. Wij willen een actieplan voor schonere lucht en minder lawaai in Heemstede en alleen -beperkt- bouwen als dat meer natuur oplevert”.

Wat betreft duurzaamheid wil GroenLinks al in 2040 een energieneutraal Heemstede en een circulaire economie. ,,Dat kan bereikt worden met een stimuleringsregeling voor het gasvrij en energieneutraal maken van woningen en de OZB te differentiëren naar energielabel, door duurzame bedrijven een groene sticker te geven en het scheiden van afval te belonen door korting op afvalstoffenheffing”.

,,Onze kwetsbare inwoners krijgen de beste zorg. Er blijft een ruim cultureel en sportief aanbod. Wij willen meer samenwerking tussen gemeente en de verschillende zorginstanties, de mogelijkheid om makkelijker geld bij te verdienen vanuit de bijstand, een fonds voor buurtinitiatieven, een jongerenraad en meer goedkope woningen door ombouw en niet door uitbreiding”.

Voetgangers en fietsers staan op nummer 1. ,,Wij strijden voor toegankelijke spoorwegovergangen. Scooters en bromfietsen voortaan op de rijweg, langer groen licht voor fietsers en voetgangers, meer 30 km zones of fiets- en wandelstraten en woonerven, en een regionaal vervoersplan met meer openbaar vervoer, snelfietswegen en op termijn Light Rail”.

Is de nieuwe Vomar nog tegen te houden? ,,Er zijn kansen als de collegepartijen de meerderheid verliezen in de raad. Dus er valt wat te kiezen. Maar het is het moeilijk, een besluit van de gemeenteraad terug te draaien. Er zal nieuwe informatie moeten komen om een ander besluit te nemen. Die kan komen uit het beroep dat is aangetekend tegen het bestemmingsplan, of bij de aanvraag van een omgevingsvergunning”.