GroenLinks niet enthousiast over plan met Regionaal Mobiliteitsfonds

GroenLinks is net zoals alle andere fracties niet enthousiast over de plannen met het regionale mobiliteitsfonds. Het jaarverslag en het jaarplan van het regionale mobiliteitsfonds is besproken tijdens de gemeenteraad april. Het gaat om de gemeenschappelijke regeling Bereikbaarheid ZuidKennemerland, waarin de gemeenten Heemstede, Bloemendaal, Zandvoort en Haarlem in samenwerken op het gebied van mobiliteit (auto’s, fietsen, openbaar vervoer). Raadsbreed is er veel kritiek op het gebrek aan regie en voortgang van de projecten die de bereikbaarheid in de regio moeten verbeteren. 

D66 nam het initiatief voor een amendement. Dit amendement zet kanttekeningen bij het ontwerp-jaarplan voor 2018: - Regelmatiger rapportage over de voortgang; - Inhuur van een programma manager, maar dan alleen als deze de regionale belangen behartigt; - Geen lobbyist erbij met ingang nog van dit jaar. Dit amendement is unaniem door de raad aangenomen.

In de raad van april heeft GroenLinks het volgende gezegd:

Het jaarverslag over 2016 is prima voor GroenLinks. Dat is geschiedschrijving. GroenLinks kijkt liever vooruit en dan is, net als vorig jaar overigens, duidelijk dat meer daadkracht nodig is. En meer regie. Daarom dit jaar een voorstel voor het inhuren extra capaciteit in de vorm van een programmamanager. Nu kort de positieve en negatieve punten over het jaarplan.

Laat ik beginnen met vier negatieve punten met vier vragen voor het college: 1. De fietsverbinding Hoofddorp - Heemstede - Oase/ Zandvoortselaan staat op losse schroeven. Als het stuk door de duinen niet mag, waarom dan niet gewoon beginnen met het stuk tot aan Leyduin? Daarover moet gauw bestuurlijke duidelijkheid te komen. GroenLinks vindt dat de wethouder zich daar hard voor moet maken. Gaat het college ervoor zorgen dat deze fietsverbinding er komt? 2. De Mariatunnel is nu omgedoopt tot Kennemertunnel. GroenLinks hoopt dat de nieuwe naam tot niets leidt. Voor het mobiliteitsfonds is dit project vele maten te groot. Dus geen reservering daarvoor. Is het college het eens dat een reservering zinloos is? 3. Het fietsnetwerk blijft nog jaren in de fase van verkenning en ontwerp zitten. Voor 2018 staat gepland "Actualiseren kaartbeeld indien nodig." En geen budget! Uitvoering staat genoemd vanaf 2022. Dat moet sneller kunnen! Gaat het college zich daarvoor inspannen? 4. En dan die lobbyist erbij, is die op het laatst uit de hoge hoed gekomen? want de tekst geeft aan, ik citeer "In totaal wordt er voor het jaar 2018 € 2.836.000 uit het mobiliteitsfonds gevraagd". Maar de tabel geeft € 2.906.000 aan. Het verschil is precies de lobbyist. Wel heel toevallig! Is inderdaad later besproken.

Drie Positieve punten die GroenLinks opvallen: 1. Voor fietsparkeren een bedrag van €200.000 in 2017 en €500.000. Als ProRail over de brug komt moet dat gaan lukken bij station Heemstede Aerdenhout! 2. De lange termijn reservering voor de Duinpolderweg binnen het fonds is niet langer opgenomen, prima! 3. Er zijn duidelijkere afspraken en taakafbakening: Gemeente Heemstede mag HOV (Hoogwaardig Openbaar Vervoer) trekken, een interessante kluif om in vast te bijten voor onze wethouder Hooij vindt GroenLinks.

De wethouder heeft aangegeven dat nog steeds doorgewerkt wordt aan de diverse tracé’s van de fietsverbinding Hoofddorp - Heemstede - Oase, ook nu het stuk door de Waterleidingduinen er niet meer komt. Zij gaf ook aan dat nog geen reservering is gemaakt voor de Kennemertunnel. En zij gaf aan dat het fietsnetwerk sneller zou moeten kunnen en zich daarvoor te willen inspannen. De lobbyist, daarvan vindt de wethouder dat alle gemeentes vinden dat het nodig is om “te kunnen scoren” in de verdere toekomst. Er wordt een afspraak gepland voor een gesprek met de programmamanager en de diverse raden of raadscommissies voor na de zomer. De wethouder vindt het een prima idee, als raden eerder en beter geïnformeerd worden over de voortgang en deelt de wens van de raad van Heemstede met de medewethouders. De andere gemeenten moeten het natuurlijk wel ook willen. Wordt hopelijk vervolgd dus.