De Hartekamp

GroenLinks vindt het bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden nog onvoldoende

In de commissie Ruimte van 16 februari is het ontwerp bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden besproken. Er waren veel insprekers, de commissie kwam met meer dan 50 vragen voor de wethouder, en de politieke  discussie duurde lang. Het gaat natuurlijk ook ergens over, namelijk: Wat we gaan doen met de helft van het grondgebied van Heemstede de komende 10 jaar?

Doel van het bestemmingsplan is het behoud en versterking van de huidige ruimtelijke kwaliteit. Het is een conserverend bestemmingsplan. Maar het nieuwe bestemmingsplan voorziet niet alleen in een regeling voor het bestaande gebruik,  maar maakt, in tegenspraak met het doel van het nieuwe bestemmingsplan, ook de voorziene nieuwe ontwikkelingen voor de komende 10 jaar mogelijk. De openheid versus bebouwing in het plan gebied is momenteel fifty-fifty, en dat zal met dit bestemmingsplan over 10 jaar niet meer zo zijn. Groen zal plaatsmaken voor rood. En dat mag van GroenLinks best wel af en toe, maar alleen als er daarvoor een dringende planologische reden is. En dat is eigenlijk niet goed te controleren door de gemeenteraad.

 

In de commissie Ruimte van 16 februari is het ontwerp bestemmingsplan Landgoederen en Groene Gebieden besproken. Er waren veel insprekers, de commissie kwam met meer dan 50 vragen voor de wethouder, en de politieke  discussie duurde lang. Het gaat natuurlijk ook ergens over, namelijk: Wat we gaan doen met de helft van het grondgebied van Heemstede de komende 10 jaar?

Doel van het bestemmingsplan is het behoud en versterking van de huidige ruimtelijke kwaliteit. Het is een conserverend bestemmingsplan. Maar het nieuwe bestemmingsplan voorziet niet alleen in een regeling voor het bestaande gebruik,  maar maakt, in tegenspraak met het doel van het nieuwe bestemmingsplan, ook de voorziene nieuwe ontwikkelingen voor de komende 10 jaar mogelijk. De openheid versus bebouwing in het plan gebied is momenteel fifty-fifty, en dat zal met dit bestemmingsplan over 10 jaar niet meer zo zijn. Groen zal plaatsmaken voor rood. En dat mag van GroenLinks best wel af en toe, maar alleen als er daarvoor een dringende planologische reden is. En dat is eigenlijk niet goed te controleren door de gemeenteraad.

GroenLinks geeft het ontwerp-plan nog geen voldoende en wil een aantal punten nader uitgewerkt hebben, voordat het plan ter visie kan. Hieronder de belangrijkste drie punten:

  1. De eigenaar van een landgoed moet duurzaam aantonen dat een financiële drager noodzakelijk is voor het onderhoud van het landgoed, en voldoende is en geheel ten goede komt aan het landgoed. GroenLinks vindt dat de dringende planologische noodzaak voor de voorgenomen planwijzigingen in het bestemmingsplan niet te beoordelen is.
  2. Bij de Hartekamp gaat het over de grootte van drie appartementencomplexen die de plaats moeten innemen van een aantal oude gebouwen die gesloopt zullen worden: de keuken, de technische dienst, en de gebouwen “Ulmus” en “Amber”. Het ontwerp-bestemmingsplan maakt het mogelijk om het bouwvolume te verdubbelen van 16.500 naar 33.000 m3. Praktisch betekent dat het oppervlak van de nieuwe gebouwen ietsje groter mag worden en dat er overal nog een verdieping op kan. Dit bouwvolume is gebaseerd op een oud plan uit 2007, waartegen toen, en ook nu weer, grote weerstand was. De ruimtelijke onderbouwing om het oude plan te handhaven ontbreekt. GroenLinks vindt het te kort door de bocht om te stellen dat de situatie nog steeds hetzelfde is. GroenLinks ziet liever dat de huidige situatie vastgelegd wordt in het bestemmingsplan. Daarvoor was geen meerderheid in de commissie. Alle partijen, behalve D66, vinden wel dat De Hartekamp uit het ontwerp-bestemmingsplan moet worden gehaald, en in een apart traject afgehandeld wordt, dus met een bestemmingsplan voor alleen De Hartekamp.
  3. GroenLinks mist belangrijke ontwikkelingen die uitgewerkt zijn in het bestemmingsplan. Onder andere op de volgende punten: 
  4. duurzaam bouwen
  • het mogelijk maken van de bouw van windmolens  
  • de recreatieve toegankelijkheid
  • het tegengaan van de verrommeling.

Tot slot:

GroenLinks heeft gepleit om ervoor te zorgen dat de Cruquiusweg/N201 vanaf de brug over de Ringvaart een maximum snelheid krijgt van 50 km/uur i.p.v. 80. De provincie wil daaraan niet meewerken. Een maximum van 50 km/uur zal de mogelijkheid voor het toestaan van woningen verruimen. Dit is van belang voor  bestaande woningen en voor het uitbreidingsplan “Slottuinen”. Alle partijen in de raad ondersteunde de oproep van GroenLinks om in overleg daarover te gaan met de gedeputeerde, als het kan samen met Haarlem dat soortgelijke problemen heeft met de provincie.