Laat het groen in Heemstede onbebouwd!

Lokale GroenLinksfracties uit 24 gemeenten in de Metropoolregio Amsterdam lanceren vandaag samen een regionaal natuurpact om het groen te beschermen tegen de bouwplannen van dit kabinet. GroenLinkslijsttrekker Eric de Zeeuw van GroenLinks Heemstede heeft ook het natuurpact ondertekend. Aanleiding is de oproep van minister Ollongren (D66) aan gemeentes om lef te tonen door ook te bouwen in het groen. De Zeeuw noemt dat ‘eeuwig zonde’, ‘onnodig’ en ‘ondoordacht’. ‘Bouwen in het groen is kiezen voor de makkelijke weg. Er zijn veel betere alternatieven voorhanden. Met dit regionale natuurpact beschermen we ons kostbare groen en bieden we gezamenlijk weerstand tegen het gemakzuchtige bouwen in natuur’. Aldus De Zeeuw.

De Zeeuw wijst er op dat ook GroenLinks vindt dat bouwen nodig is. ‘Tot 2040 zijn er netto circa 250.000 woningen nodig in de Metropoolregio Amsterdam. Een forse opgave. Maar dat hoeft niet ten koste te gaan van natuur en landschap. Er zijn mogelijkheden genoeg om binnenstedelijk te bouwen. Alleen vergt dat meer lef, visie en creativiteit dan het volplempen van natuur.’ Door regionale samenwerking kunnen gemeentes het groen niet alleen beter beschermen maar ook beheren en verbinden.

Omdat dit kabinet de suggestie wekt voor de makkelijke weg te kiezen, en niet voor gezond en groen, is dit natuurpact hard nodig. We dringen daarin aan op het maken van duidelijke afspraken tijdens de collegeonderhandelingen om het groen te beschermen, dat betekent wel dat gemeentes de schouders er echt samen onder moeten zetten om snel meer woningen binnen bebouwd gebied te realiseren. Want als die er niet snel komen neemt de druk om toch te bouwen in het groen alleen maar toe. Regionale samenwerking kan dat voorkomen.

De Zeeuw: “GroenLinks Heemstede heeft niet voor niets in het verkiezingsprogramma opgenomen om het groen binnen en buiten Heemstede met elkaar te verbinden, zodat dieren zich vrij kunnen bewegen, planten zich kunnen verspreiden en de bewoners ervan kunnen genieten. Onderzoek heeft aangetoond dat mensen in een groene omgeving langer en gezonder leven. Ik ben ervan overtuigd dat een regionale aanpak ook kansen biedt om ook het Manpadslaangebied groen te houden zonder daarvoor te moeten bouwen in dit kwetsbare gebied, als we wat daarvoor de tijd nemen. Wij zullen blijven pleiten voor een groene verbinding tussen de duinen via Groenendaal richting de Haarlemmermeer die ook toegankelijk is voor fietsers en wandelaars.”

Het Regionaal Natuurpact Amsterdam is een initiatief van de GroenLinks fracties en lijsttrekkers in Diemen, Waterland, Amsterdam, Aalsmeer, Amstelveen, Beverwijk, Bloemendaal, Edam-Volendam, Gooise Meren, Haarlem, Haarlemmermeer, Heemskerk, Heemstede, Hilversum, Huizen, Landsmeer, Laren, Oostzaan, Ouder-Amstel, Purmerend, Velsen, Wormerland, Zaanstad en Zandvoort.