Oproep: maak bezwaar tegen Duinpolderweg!

GroenLinks Heemstede roept bewoners van Heemstede op om bezwaar te maken tegen de plannen van de Duinpolderweg. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland en Noord-Holland hebben de ‘Midden’ variant als voorkeurstracé gekozen voor de Duinpolderweg.  Heemstede zal door deze keuze meer doorgaand verkeer te verwerken krijgen, met name over de Herenweg. Uit de verkeersstudie, een onderdeel van de MER (Milieueffectrapportage) ter onderbouwing van de tracé keuze, blijkt dat het verkeer op de Herenweg in Bennebroek toeneemt. Op miraculeuze wijze stopt deze verkeerstoename precies bij de gemeentegrens van Heemstede. Het  lijkt er op dat Heemstede in zijn geheel niet is meegenomen in het verkeersonderzoek.  

Redenen om aan te nemen dat het verkeer op de Herenweg in Heemstede toeneemt zijn dat verkeer uit Haarlem, Zandvoort, Bloemendaal en Velsen eerder binnendoor naar de A4 zal rijden als er file staat op de A9 (wat in de spits altijd het geval is). Omdat Oost West verbindingen naar Heemstede en Haarlem ook vol staan met files, zoals de N201 bij Cruquius, zullen automobilisten uit het zuiden voor de Herenweg kiezen in plaats van voor de A4. Als de Herenweg in Heemstede volstroomt heeft dit negatieve gevolgen, zoals meer geluidsoverlast en meer fijnstof,  voor:

1.    De leefbaarheid in de aanliggende wijken, als de Rivierenbuurt en de Geleerdenwijk;

2.    De doorstroming op de kruising Zandvoortselaan, Lanckhorstlaan, Herenweg. Deze kruising zal nog drukker worden, waardoor ook het verkeer in de Zandvoortselaan en Lanckhorstlaan stil komt te staan;

3.    De Oost-West verbindingen voor voetgangers en fietsers in Heemstede. Op de Herenweg zal autoverkeer voorrang krijgen om de doorstroming te kunnen waarborgen;

4.    Het realiseren van (toekomstige) groene verbindingszones tussen het Groenendaalsebos, Manpadslaan en Leyduin. 

Voor Heemstede is er nog één kans om te voorkomen dat we een nog groter regionaal verkeersknooppunt worden. In september wordt er een definitief tracé gekozen. Daarvóór is er op 7 september een gezamenlijke hoorzitting in de Statenzaal van het provinciehuis van Zuid-Holland, Zuid Hollandplein 1 in Den Haag.  Als u de leefbaarheid in Heemstede van belangrijk vindt, meldt u dan aan om in te spreken vóór 27 augustus. Het formulier om dit te kunnen doen kunt u opvragen bij statengriffie@noord-holland.nl .  U kunt ook uw bezwaren per E-mail of brief kenbaar maken: Statengriffie Noord-Holland, o.v.v. Hoorzitting Duinpolderweg, Postbus 3007, 2001 DA Haarlem.