Verbouwing Bibliotheek gaat door

Op 14 februari 2017 heeft de Raad toestemming verleend tot de verbouw van de bibliotheek naar een multifunctionele gebouw, waarin naast de bibliotheek ook ruimte is voor andere culturele en sociale instellingen. GroenLinks heeft ondanks de bouwkostenoverschrijding van dit project voor gestemd.

Voorlopig doen de volgende partijen mee:

  • Politie met een politiesteunpunt met aangifteloket
  • WMO-dagcentrum Lieven de Key/Welzijn Ouderen Heemstede
  • ‘Op Stoom’ voor de kinderopvang en horeca
  • Roads begeleiding GGZ patiënten
  • Welzijnswerk door WIJ Heemstede
  • Een vitaliteitswinkel van De Zorgspecialist
  • Algemeen maatschappelijk werk via de Stichting Kontext.

Het gemeentebestuur wil hiermee een breed scala van sociale en culturele activiteiten onder één dak verenigen. De verbouw omhelst nogal wat. Zo zal de bibliotheek over de drie beschikbare verdiepingen worden verdeeld. De constructie van het pand wordt aangepast. Vluchtwegen worden ontsloten, de huidige ruimte wordt heringedeeld. Ten slotte wordt het pand volledig geïsoleerd. Het pand zal dan voldoen aan energielabel A. Het idee is om met de juiste energiebesparende maatregelen 45-50% op de ener- gierekening te kunnen besparen. Vervolgens zal de buitenruimte worden ingericht. Er komt een fietsenstalling, een parkeerplek voor laden en lossen, een buitenruimte voor de kinderopvang en een terras aan de zuidzijde. Deels te betalen door de huurders. Gedurende de werkzaamheden blijft de bibliotheek gewoon open.

De Historisch Vereniging die nu nog in de bibliotheek een ruimte heeft, gaat op termijn naar de watertoren. Het pand aan de Lieven de Keylaan komt leeg voor verkoop of verhuur. Eind 2017 dient het geheel gerealiseerd te zijn.

Bouwkostenoverschrijding

Begroot was een offerte van ruim 1.8 miljoen. Ten gevolge van een aantal omstandigheden zoals een aantrekkende markt,  adviezen van de Welstandscommissie, optimalisering van gebruikersgemak en tijdsdruk, heeft het College aan de Raad om toestemming gevraagd voor een extra budget van 950.000 euro. Het College heeft zich in de Raad geexcuseerd voor deze veel te forse overschrijding.

 “Achteraf gezien hadden wij meer rekening moeten houden met het feit dat een aantal wijzigingen hogere kosten met zich mee zou brengen”

En:

“Het was juister geweest indien dit risico voorafgaand aan de gunningsprocedure aan uw raad was voorgelegd.”

GroenLinks is het buitengewoon eens met deze constateringen, maar vindt toch dat we nu verder moeten. Opnieuw aanbesteden is geen optie; dat kost nog meer geld en tijd. Bovendien komt het pand aan de Lieven de Keylaan vrij voor huur of verkoop en zal het pand aan de Julianalaan meer huur opbrengen.

Het Raadsbesluit kunt u vinden via bijgaande link :