Wat doet GroenLinks voor ouderen?

Heemstede vergrijst. Inmiddels is ruim een kwart van de Heemsteedse bevolking ouder dan 65. Gelukkig worden we gemiddeld niet alleen ouder, maar blijven we ook langer gezond. In de praktijk betekent dit, dat veel ouderen zich in Heemstede op een of andere manier nuttig maken. Dit blijkt uit het hoge aantal vrijwilligers onder ouderen. Ouderen zijn daarmee de smeerolie van onze lokale samenleving. Iets om trots op te zijn.

Vroeg of laat komt echter toch het moment dat we wat hulp kunnen gebruiken om zelfstandig thuis te kunnen blijven wonen. In eerste instantie zijn dit familie, buren of vrienden, die de rol van mantelzorger op zich nemen. Geen geringe opgave. Je hebt naast partner of vriend ineens ook de rol van verzorgende.

En als je dan zorg nodig hebt, dan wil je dat de gemeente die snel regelt, en de mantelzorgers ontzorgt, door het leveren van een ondersteunende casemanager en met respijtzorg, d.w.z. dat je partner waarvoor je mantelzorg verleent af en toe in een dagopvang kan verblijven, zodat je even je handen vrij hebt en wat tijd voor jezelf.

GroenLinks wil dat iedereen, ook ouderen, zo lang mogelijk mee kunnen blijven doen in Heemstede,  en thuis kunnen blijven wonen. Hier volgen een 8-tal punten uit ons programma voor Heemstede die daarvoor zorgen. Ze hebben betrekking op de zorg, de voorzieningen, op verkeer en vervoer en op wonen:

  1. GroenLinks wil de beste zorg voor ouderen. Daarvoor is een goede  samenwerking nodig tussen 1) het welzijnsloket van de gemeente, 2) de  Heemsteedse huisartsen 3) de wijkverpleegkundigen en 4) de  fysiotherapeuten. Dit wordt zo al gedaan bij Zoed in de Provinciënwijk rond de zorg voor 30 sterk afhankelijke ouderen. GroenLinks vindt dat deze aanpak uitgerold zou moeten worden over alle huisartspraktijken in Heemstede.
  2. GroenLinks wil dat de beste zorg voor ouderen aansluit aan de individuele behoeften. In onze gemeente wordt de dagbesteding sinds dit jaar als algemene voorziening aangeboden en niet meer individueel. Dat heeft voordelen voor u, omdat deze aanpak leidt tot veel minder administratieve rompslomp, daardoor geen eigen bijdrage meer, en omdat de dagbesteding veel gevarieerder kan worden aangeboden. Bijvoorbeeld, een bepaalde periode met vijf dagdelen, een andere periode misschien maar 1 dagdeel. GL is het eens met deze aanpak, maar zal kritisch volgen of er voldoende maatwerk geleverd kan blijven worden.
  3. GroenLinks wil de verduurzaming van woningen actief stimuleren met subsidies of met belastingvoordeel. Dan gaat het om het energie- en klimaatneutraal maken van woningen, maar wat ons betreft ook om het levensloop bestendig maken van een woning, zodat ouderen daar langer en prettiger kunnen blijven wonen.
  4. GroenLinks wil meer Woongroepen voor ouderen  mogelijk maken: Zelfstandige appartementen met een centrale groepsruimte en een grote keuken, gemeenschappelijke wasruimten, tuin. Wij gaan ook de woningbouwcorporaties aanmoedigen. Mooi voorbeeld is Wellicht aan de Herenweg.
  5. GroenLinks wil meer betaalbare woningen voor één- of tweepersoonshuis­houdens: voor ouderen, voor jongeren en gemengde woonvormen (dus oud en jong door elkaar voor wie dat wil). Kantoren, bedrijven­terreinen of winkelpanden mogen omgevormd worden tot woningen of een combinatie van wonen en werken. Woningen zouden ook gesplitst moeten kunnen worden in kleinere woningen.
  6. Het verkeer wordt veiliger voor ouderen. GroenLinks wil daar veel werk van maken: 1) Scooters, snorfietsen en bromfietsen rijden voortaan op de rijweg; 2) meer 30 km zones, meer woonerven en meer  fiets- en wandelstraten; 3) meer oversteekplaatsen voor fietsers en voetgangers; 4) Wandelaars en fietsers krijgen meer tijd bij verkeerslichten om over te steken
  7. GroenLinks wil meer voorzieningen voor ouderen op loopafstand en meer gezelligheid. Wij willen 1) de terugkeer van de buurtwinkels in de buurten mogelijk maken, waar je dagelijkse boodschappen kunt doen, maar ook bijvoorbeeld kunt eten of een bakkie doen; 2) een fonds om buurtinitiatieven te ondersteunen. Initiatieven die leiden tot meer contacten met de buren, zowel voor jong als oud, en tot meer gezelligheid en activiteiten in de buurten.
  8. Als laatste punt willen dat er genoeg te doen blijft voor ouderen: De podia van de Oude Kerk en de Luifel, alle activiteiten van WIJHeemstede,  en lest best: het zwembad