Terrassen en horeca, waar eindigt de last en wordt het overlast?

Op 22 december 2015, bijna een jaar geleden, heeft GroenLinks schriftelijke vragen gesteld over de omgevingsvergunning van een terras van een horeca-onderneming  aan de voorzijde van het pand Jan van Goyenstraat 2. De wijze waarop de gemeente die vergunning heeft verleend, ondanks bezwaren van omwonenden en een negatief advies van de bezwarencommissie, was de aanleiding daartoe. De omwonenden hebben later beroep aangetekend tegen het besluit van de gemeente. De vragen van GroenLinks waren er destijds niet voor niets. De rechtbank heeft  het besluit van de gemeente om een omgevingsvergunning toe te staan inmiddels vernietigd (uitspraak rechtbank Noord-Holland d.d. 2 december 2016).

GroenLinks heeft daarom opnieuw schriftelijke vragen gesteld over dit onderwerp, ook omdat voor januari 2017 de uitgangspuntennotitie Paraplu Bestemmingsplan Terrassen besproken zal worden in de commissie ruimte. We zien namelijk dat er steeds meer (illegale) terrassen in Heemstede komen, zoals bijvoorbeeld bij de winkel Sfeervol aan het J.M. Molenaerplein nr. 8, recht tegenover de Jan van Goyenstraat 2. Sinds de opening, in oktober, heeft deze winkel de uitstraling heeft van een horecazaak met een klein terras met reclame aan de voorzijde. 

Al die kleine terrassen geven overlast voor omwonenden. Het gaat erom of deze zogenoemde "ondergeschikte horeca" mag en of een terras is toegestaan. Het bestemmingsplan staat dit niet toe, en ook een omgevingsvergunning houdt geen stand bij de rechter. De gemeente wil een paraplubestemmingsplan om terrassen toe te staan. Dus Heemstede neigt ertoe meer toe te staan, terwijl  veel gemeenten juist de mogelijkheden voor ondergeschikte horeca inperken. 

Kernvraag is, wanneer is sprake van een last voor de omwonenden en wanneer is sprake van overlast? Het gaat daarbij om vragen als: Mag een winkel voor 25% of voor 50% ingericht worden voor horeca-activiteiten? En mag een winkel een terrasje hebben, en daarvoor reclame maken? Kijk naar onze vragen via deze link [link downloaden pdf met schriftelijke vragen]

Wat vind u ervan, moet een klein terras kunnen of niet of wanneer kan het wel en wanneer niet? Mail uw mening naar de fractievoorzitter Eric de Zeeuw, e-mail: ericdezeeuw_gl@outlook.com